The effects of combining fusion imaging, low-frequency pulsed fluoroscopy, and low-concentration contrast agent during endovascular aneurysm repair.

Nuno Dias, Helen Billberg, Björn Sonesson, Per Törnqvist, Tim Resch, Thorarinn Kristmundsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

This study evaluated the effects of a combined imaging protocol using low-frequency pulsed fluoroscopy, fusion imaging, and low-concentration iodine contrast for endovascular aneurysm repair (EVAR) of aortic aneurysms of varying complexity.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1147-1155
TidskriftJournal of Vascular Surgery
Volym63
Nummer5
Tidigt onlinedatum2016 jan. 6
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The effects of combining fusion imaging, low-frequency pulsed fluoroscopy, and low-concentration contrast agent during endovascular aneurysm repair.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här