The effects of counterion exchange on charge stabilization for anionic surfactants in nonpolar solvents

Gregory N. Smith, Paul Brown, Craig James, Roger Kemp, Asad Muhammad Khan, Tomás Plivelic, Sarah E. Rogers, Julian Eastoe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)
371 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effects of counterion exchange on charge stabilization for anionic surfactants in nonpolar solvents”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar