The effects of joints on the moisture behaviour of rain exposed wood: a numerical study with experimental validation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effects of joints on the moisture behaviour of rain exposed wood: a numerical study with experimental validation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar