The effects of plasticizers on the dynamic mechanical and thermal properties of poly(lactic acid)

Nadia Ljungberg, Bengt Wesslén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

330 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effects of plasticizers on the dynamic mechanical and thermal properties of poly(lactic acid)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar