The effects on the bracing stiffness of timber structures of the stiffness of its members

Anders Klasson, Roberto Crocetti

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effects on the bracing stiffness of timber structures of the stiffness of its members”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering