The emergence of a succesful business network - What was the role of public policy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The emergence of a succesful business network - What was the role of public policy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap