The Emotional Labour of Loving Thy Neighbour: Miscegenation, Emotions and the Law in Early and High Apartheid-Era South Africa

Jagger Kirkby

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

42 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Emotional Labour of Loving Thy Neighbour: Miscegenation, Emotions and the Law in Early and High Apartheid-Era South Africa”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora