The Epigenetic Impact of Transposable Elements in Human Brain Development

Per Ludvik Brattås

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

5 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Handledare
  • Jakobsson, Johan, handledare
  • Parmar, Malin, Biträdande handledare
  • Soneji, Shamit, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2019 apr. 26
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-763-9
StatusPublished - 2019

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2019-04-26
Time: 13:00
Place: Segerfalksalen, Wallenberg Neuroscience Center, Lund,
External reviewer(s)
Name: Hammell, Molly
Title: Associate Professor
Affiliation: Cold Spring Harbor Laboratory, Division of Genomics

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Bioinformatik (beräkningsbiologi)

Citera det här