The Escherichia coli CysZ is a pH dependent sulfate transporter that can be inhibited by sulfite

Li Zhang, Wangshu Jiang, Jie Nan, Jonas Almqvist, Yafei Huang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Escherichia coli CysZ is a pH dependent sulfate transporter that can be inhibited by sulfite”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap