The etiology of Parkinson's disease. Genetic and non-genetic risk factors for a multifactorial disease

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

482 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Handledare
  • Swanberg, Maria, handledare
  • Puschmann, Andreas, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2023 mars 27
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8021-380-6
StatusPublished - 2023

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2023-03-27
Time: 09:00
Place: Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Join by Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/65049385515
External reviewer(s)
Name: Ritz, Beate
Title: Professor of Epidemiology
Affiliation: Center for Occupational and Environmental Health, Fielding School of Public Health; Neurology, School of Medicine, University of California, Los Angeles

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper

Citera det här