The EU ban on age-discrimination and older workers: Potentials and pitfalls

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

221 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)391-414
TidskriftInternational Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations
Volym29
Nummer4
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här