The evolution of substrate specificity-associated residues and Ca2+-binding motifs in EF-hand-containing type II NAD(P)H dehydrogenases

Mengshu Hao, Allan G. Rasmusson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The evolution of substrate specificity-associated residues and Ca2+-binding motifs in EF-hand-containing type II NAD(P)H dehydrogenases”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap