The evolution of substrate specificity-associated residues and Ca2+-binding motifs in EF-hand-containing type II NAD(P)H dehydrogenases

Mengshu Hao, Allan G. Rasmusson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat