The evolution of the ribonucleotide reductases: Much ado about oxygen

AM Poole, Derek Logan, BM Sjoberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

41 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The evolution of the ribonucleotide reductases: Much ado about oxygen”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap