The experience of nurses working within a voluntary network: A qualitative study of health care for undocumented migrants

Maria Sandblom, Elisabeth Mangrio

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The experience of nurses working within a voluntary network: A qualitative study of health care for undocumented migrants”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap