The exploration of Ti/SnO2-Sb anode/air diffusion cathode/UV dual photoelectric catalytic coupling system for the biological harmless treatment of real antibiotic industrial wastewater

Han Yu, Dexing Dou, Jingyun Zhao, Bo Pang, Linus Zhang, Zexu Chi, Hongbing Yu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The exploration of Ti/SnO2-Sb anode/air diffusion cathode/UV dual photoelectric catalytic coupling system for the biological harmless treatment of real antibiotic industrial wastewater”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap