The extended affine Lie algebra associated with a connected non-negative unit form

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The extended affine Lie algebra associated with a connected non-negative unit form”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik