The extent of relaxation of weld residual stresses on cutting out cross-weld test-pieces

J. Altenkirch, Axel Steuwer, M. J. Peel, P. J Withers

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  22 Citeringar (SciVal)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”The extent of relaxation of weld residual stresses on cutting out cross-weld test-pieces”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Fysik och astronomi

  Ingenjörs- och materialvetenskap

  Kemiska föreningar