The eyes of Macrosoma sp. (Lepidoptera: Hedyloidea): a nocturnal butterfly with superposition optics.

JE Jack, SE Johnsson, SG Brown, Eric Warrant

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

32 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The eyes of Macrosoma sp. (Lepidoptera: Hedyloidea): a nocturnal butterfly with superposition optics.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap