The Field of Social Regulation: How the State Creates a Profession

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Field of Social Regulation: How the State Creates a Profession”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap