The Fight on the Flights: Emergency evacuations – human physiological performance, leg muscle activity and gait biomechanics during exhaustive stair and slope ascent

Amitava Halder

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

181 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Fight on the Flights: Emergency evacuations – human physiological performance, leg muscle activity and gait biomechanics during exhaustive stair and slope ascent”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi