The first Remopleuridioidean trilobite and the earliest Parabolinella species recorded in the Furongian of Scandinavia

Fredrik Terfelt, John Ahlgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)299-306
TidskriftJournal of Paleontology
Volym83
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geologi

Citera det här