The force-velocity relationship at negative loads (assisted shortening) studied in isolated, intact muscle fibres of the frog.

Paul Edman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

The study was undertaken to explore the force-velocity relationship under conditions where the myofilament system is subjected to an external force that serves as a negative load and assists the shortening movement.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)609-616
TidskriftActa Physiologica
Volym211
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The force-velocity relationship at negative loads (assisted shortening) studied in isolated, intact muscle fibres of the frog.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här