The Forgotten Encyclopedia : The Maurists' Dictionary of Arts, Crafts, and Sciences, the Unrealized Rival of the Encyclopédie of Diderot and d'Alembert.

Maria Simonsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

181 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Review of Dissertation
Originalspråkdanska
Sidor (från-till)237-240
TidskriftSjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies
Volym12
StatusPublished - 2015

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
The Forgotten Encyclopedia : The Maurists' Dictionary of Arts, Crafts, and Sciences, the Unrealized Rival of the Encyclopédie of Diderot and d'Alembert. (by Linn Holmberg)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här