The forgotten tonsils—does the immune active organ absorb nanoplastics?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The forgotten tonsils—does the immune active organ absorb nanoplastics?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Immunology and Microbiology

Chemical Engineering