The functional interlink between AR and MMP9/VEGF signaling axis is mediated through PIP5K1α/pAKT in prostate cancer

Per Larsson, Azharuddin Sajid Syed Khaja, Julius Semenas, Tianyan Wang, Martuza Sarwar, Nishtman Dizeyi, Athanasios Simoulis, Andreas Hedblom, Sun Nyunt Wai, Niels Ødum, Jenny L. Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The functional interlink between AR and MMP9/VEGF signaling axis is mediated through PIP5K1α/pAKT in prostate cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap