The functional potential of methane producing and consuming microorganisms in a changing world: Den funktionella potentialen hos mikroorganismer som producerar och förbrukar metan i en föränderlig värld.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

131 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The functional potential of methane producing and consuming microorganisms in a changing world: Den funktionella potentialen hos mikroorganismer som producerar och förbrukar metan i en föränderlig värld.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap