The future of clinical trials for Alzheimer's disease. A blood-based biomarker perspective

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

54 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The future of clinical trials for Alzheimer's disease. A blood-based biomarker perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap