The G-protein coupled receptor CMKLR1/ChemR23: Studies on gene regulation, receptor ligand activation, and HIV/SIV co-receptor function

Ulrika Mårtensson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

575 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The G-protein coupled receptor CMKLR1/ChemR23: Studies on gene regulation, receptor ligand activation, and HIV/SIV co-receptor function”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap