The Galactic chemical evolution of phosphorus observed with IGRINS

G. Nandakumar, N. Ryde, M. Montelius, B. Thorsbro, H. Jönsson, G. Mace

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”The Galactic chemical evolution of phosphorus observed with IGRINS”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.