Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The GALAH survey: A catalogue of carbon-enhanced stars and CEMP candidates”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap