The GALAH survey: An abundance, age, and kinematic inventory of the solar neighbourhood made with TGAS

S. Buder, K. Lind, M. K. Ness, M. Asplund, L. Duong, J. Lin, J. Kos, L. Casagrande, A. R. Casey, J. Bland-Hawthorn, G. M. De Silva, V. D'Orazi, K. C. Freeman, S. L. Martell, K. J. Schlesinger, S. Sharma, J. D. Simpson, D. B. Zucker, T. Zwitter, K. ČotarA. Dotter, M. R. Hayden, E. A. Hyde, P. R. Kafle, G. F. Lewis, D. M. Nataf, T. Nordlander, W. Reid, H. W. Rix, A. Skúladóttir, D. Stello, Y. S. Ting, G. Traven, R. F.G. Wyse

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The GALAH survey: An abundance, age, and kinematic inventory of the solar neighbourhood made with TGAS”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap