The GALAH survey and symbiotic stars - I. Discovery and follow-up of 33 candidate accreting-only systems

U. Munari, G. Traven, N. Masetti, P. Valisa, G. L. Righetti, F. J. Hambsch, A. Frigo, K. Čotar, G. M. De Silva, K. C. Freeman, G. F. Lewis, S. L. Martell, S. Sharma, J. D. Simpson, Y. S. Ting, R. A. Wittenmyer, D. B. Zucker

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The GALAH survey and symbiotic stars - I. Discovery and follow-up of 33 candidate accreting-only systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Fysik och astronomi