The gene expression response of breast cancer to growth regulators: Patterns and correlation with tumor expression profiles

HE Cunliffe, Markus Ringnér, S Bilke, RL Walker, JM Cheung, YD Chen, PS Meltzer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

83 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The gene expression response of breast cancer to growth regulators: Patterns and correlation with tumor expression profiles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap