The genetic diversity, morphology, biogeography, and taxonomic designations of Ammonia (Foraminifera) in the Northeast Atlantic

Clare Bird, Magali Schweizer, Angela Roberts, William E.N. Austin, Karen Luise Knudsen, Katharine M. Evans, Helena L. Filipsson, Martin D.J. Sayer, Emmanuelle Geslin, Kate F. Darling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The genetic diversity, morphology, biogeography, and taxonomic designations of Ammonia (Foraminifera) in the Northeast Atlantic”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap