The genus eriastichus la salle (Hymenoptera, eulophidae, tetrastichinae) in the neotropical region, introducing 48 new species

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”The genus eriastichus la salle (Hymenoptera, eulophidae, tetrastichinae) in the neotropical region, introducing 48 new species”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.