The Global Age of Algorithm: Social Credit and the Financialisation of Governance in China

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)38-43
Antal sidor6
TidskriftMade in China: A Quarterly on Chinese Labour, Civil Society, and Rights
Volym3
Nummer1
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Tvärvetenskapliga studier

Citera det här