The Gulag Memory: The Sites and Places of Commemoration

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Sammanfattning

Book Review: Gulag Memories. The re-discovery and com-memoration of Russia’s repressive past, Zuzanna Bogumil New York & Oxford: Berghahn Books 2018.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)95-96
Antal sidor2
TidskriftBaltic Worlds
Utgåva2
StatusPublished - 2019 juni 19

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här