The Hausdorff dimension of the set of dissipative points for a Cantor-like model set of singly cusped parabolic dynamics

Jörg Schmeling, Bernd Stratmann

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

In this paper we introduce and study a certain intricate Cantor-like set C contained in unit interval. Our main result is to show that the set C itself, as well as the set of dissipative points within C, both have Hausdorff dimension equal to 1. The proof uses the transience of a certain non-symmetric Cauchy-type random walk.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)179-196
TidskriftKodai Mathematical Journal
Volym32
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The Hausdorff dimension of the set of dissipative points for a Cantor-like model set of singly cusped parabolic dynamics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här