The Hausdorff dimension of the set of dissipative points for a Cantor-like model set of singly cusped parabolic dynamics

Jörg Schmeling, Bernd Stratmann

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Hausdorff dimension of the set of dissipative points for a Cantor-like model set of singly cusped parabolic dynamics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics