The healthcare guarantee - a deconstructive analysis’

Lars Nordgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)69-82
TidskriftOffentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration
Volym14
Nummer1-2
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Citera det här