The hemodynamic and metabolic effects of shivering during acute normovolemic hemodilution.

Valéria Perez de Sá, Doris Cunha Goncalves, Henning Schou, Christer Jonmarker, Olof Werner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)972-978
TidskriftAnesthesia and Analgesia
Volym97
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Citera det här