The heritability of doctor-diagnosed traumatic and degenerative meniscus tears

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The heritability of doctor-diagnosed traumatic and degenerative meniscus tears”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap