The HR 1614 moving group is not a dissolving cluster

Iryna Kushniruk, Thomas Bensby, Sofia Feltzing, Christian L. Sahlholdt, DIane Feuillet, Luca Casagrande

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”The HR 1614 moving group is not a dissolving cluster”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Earth and Planetary Sciences

    Physics