The Hypervariable Region of Streptococcus pyogenes M Protein Escapes Antibody Attack by Antigenic Variation and Weak Immunogenicity.

Jonas Lannergård, Mattias Gustafsson, Johan Waldemarsson, Anna Norrby-Teglund, Margaretha Stålhammar-Carlemalm, Gunnar Lindahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

30 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Hypervariable Region of Streptococcus pyogenes M Protein Escapes Antibody Attack by Antigenic Variation and Weak Immunogenicity.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap