Gränsens ikonografi: En studie av kalkmålade bilder vid kyrkorummens trösklar och gränser

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Gränsens ikonografi: En studie av kalkmålade bilder vid kyrkorummens trösklar och gränser”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora