The impact of Bcl-3 expression and signaling in cancer

Karunakar Saamarthy

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The impact of Bcl-3 expression and signaling in cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science