The impact of chronic environmental stressors on growing pigs, Sus scrofa (Part 2): social behaviour

M. Parker, Emily O'Connor, M. A. McLeman, T. G. M. Demmers, J. C. Lowe, L. Cui, E. L. Davey, R. C. Owen, C. M. Wathes, S. M. Abeyesinghe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1910-1921
TidskriftAnimal
Volym4
DOI
StatusPublished - 2010
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Citera det här