The impact of geometry, intramural friction, and pressure on the antegrade longitudinal motion of the arterial wall: A phantom and finite element study

Sandra Sjöstrand, Alice Widerström, Ingrid Svensson, Patrick Segers, Tobias Erlöv, Åsa Rydén Ahlgren, Magnus Cinthio

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The impact of geometry, intramural friction, and pressure on the antegrade longitudinal motion of the arterial wall: A phantom and finite element study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Engineering

Neuroscience

Mathematics