The impact of home environment and daycare environment on children's emotional behavior

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

[abstract missing]
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för arkitektur och byggd miljö
Handledare
  • Küller, Rikard, handledare
Förlag
ISBN (tryckt)9197723784
StatusPublished - 1995

Bibliografisk information

Defence details

Date: [unknown]
Time: [unknown]
Place: [unknown]

External reviewer(s)

Name: [unknown], [unknown]
Title: [uknown]
Affiliation: [unknown]

---
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Environmental Psychology (011036009), Department of Psychology (012010000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The impact of home environment and daycare environment on children's emotional behavior”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här